TITANIUM MACRAME - RT

$159.00

Description
1.2 g Titanium, 3.5գ նեյլոնե թել, 2.4 գ. Վագրի աչք բնական քար
Guarantee

All our products come with a warranty

Ready to ship

Orders are processed within 3 business days

1.2 g Titanium, 3.5գ նեյլոնե թել, 2.4 գ. Վագրի աչք բնական քար